HAMİLELİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Hamilelik döneminde çeşitli sebeplerle antibiyotik kullanımı gerekebilir. En sık görülen sebepler arasında idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, diş tedavileri, sinüzit, abse, ishal gibi nedenler görülür. Gebelik antibiyotik kullanımına kesin olarak engel bir durum değildir. Gebelik sırasında antibiyotik kullanımı gerektirecek hastalıklar meydana geldiğinde anne ve bebek açısından zararsız veya en az zararlı antibiyotikler tercih edilerek tedavi uygulanır. Bu durumda antibiyotiği yazacak olan branş uzmanı ve hastanın takibini yapan kadın doğum uzmanı birlikte en uygun ilaca karar verirler. Bazı antibiyotiklerin hamilelik döneminde kullanımı bebek açısından çok sakıncalı iken bazılarının herhangi bir sakıncası yoktur. Bazı antibiyotikler ise belli oranda zararlı olma riskine sahiptir, ancak antibiyotiğin kullanılmaması ve hastalığın tedavi edilmemesi daha büyük riskler getirecekse bu gruptaki antibiyotikler kullanılır. Bunlar antibiyotiğin gebelik kategorisine göre değişebilir. Bu kategoriler hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hamilelik döneminde antibiyotik veya başka gruptan herhangi bir ilacı bebek açısından zararlı olmadığı üzerinde yazsa bile asla doktorunuza danışmadan kullanmamanız gerekir. Her hasta aynı değildir, her hamilelik aynı değildir. Bir hamilelikte zararlı olmayan bir ilaç başka hamilelikte zararlı olabilir. Bu nedenle asla doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmamalısınız.

Gebelik sırasında aşırı kilolu olan kadınlarda artan riskler

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) AŞIRI KİLOLU OLMANIN ETKİLERİ
HAMİLELİKTE OBEZİTENİN RİSKLERİ VE ZARARLARI
Aşırı kilolu (obez) kadınlarda gebelik sırasında bazı komplikasyonların görülme sıklığı artar. Gebelikte aşırı kilo almanın sebepleri arasında fazla kalorili beslenme, hareketsizlik ve egzerziz yapmama, genetik faktörler gibi nedenler sayılabilir. Obez anne adaylarında gebelik sırasında yüksek tansiyon ve diabet (şeker hastalığı) görülme riski daha fazladır.

Gebelik sırasında aşırı kilolu olan kadınlarda artan riskler:
– Obez kadınlarda ultrason ile bebeğin değerlendirilmesi daha zordur, görüntü kötüleşir.
– Karın cildinde yağ kalınlığı fazla olduğu içöin amniosentez gibi müdahaleleri yapmak zorlaşır.
– Obez kişilerde doğumun normal ilerlemesi ihtimali daha azdır ve dolayısıyla sezaryen ihtimali artar.
– Obez kadınlarda gebelikte yüksek tansiyon ve preeklampsi görülme sıklığı daha fazladır.
– Obez anne adaylarının bebeklerinin de gebelik sırasında daha yüksek kilolu olduğu saptanır. Bebeğin iri olmasından dolayı doğum zorlaşabilir.
– Obez annelerin bebeklerinin doğumdan sonraki ileriki yaşamlarında da obez olma riski daha yüksektir.
– Obez kadınlarda her ameliyatta olduğu gibi sezaryen sonrasında da yara iyleşmesi ve normale dönme daha güçleşir.
– Aşırı kilolu kadınlarda düşük riski daha fazladır.
– Erken ve prematür doğum riski artmıştır.
– İdrar yolu enfeksiyonalrına obez gebelerde daha sık rastlanır.
– Obez annelerde emzirme problemlerine daha sık rastlanır.
– Bebekte nöral tüp defekti (spina bifida, sırtta açıklık) daha sık görülür.
– Bebekte doğum sırasında travma görülme riski artmıştır.
– Obez annelerden doğan bebeklerde yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınma gerekliliğine daha sık rastlanır ve yeni doğan döneminde ölüm riski daha fazladır.

Obezitenin ve gebelik sırasında gereğinden fazla kilo almanın yukarıda anlatılan bu risklerinden kaçınmak için fazla kiloların gebelik planlanmadan önce verilmesi, gebelik sırasında gereği kadar kalori alma ve hareketsizlikten kaçınma, egzersiz yapma gibi önlemler alınmalıdır. Gebelik sırasında ne kadar kilo alındığının kontrol edilmesi için sık sık tartılmak faydalıdır.

Bir kadının gebelik sırasında doğuma kadar toplam alması gereken kilo miktarı aşağıdaki gibidir. Burada kadının Body Mass İndex (MBI) değerine göre alması gereken kilo aralığı belirtilmiştir. BMI değeri basitçe ağırlığın boyun metrekaresine bölünmesiyle elde edilebilir (kg/m2). Örneğin 160 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında bir kadının BMI değeri 65/(1.6×1.6) formülüyle hesaplanır yani 25.3 dür.

– BMI değeri 20’nin altında olan yani zayıf kadınlar için gebelikte toplam alınması önerilen kilo: 12.6 – 28 kilogram arasındadır.
– BMI değeri 20-25 arasında olan yani normal kilolu kadınlar için gebelikte toplam alınması önerilen kilo: 11.5 – 16 kilogram arasında
– BMI değeri 26-29 arasında olan yani kilolu kadınlar için gebelikte alınması önerilen toplam kilo: 7 – 11.5 kilogram arasında
– BMI değeri 30 veya dafa fazla yani aşırı kilolu (obez) olan kadınlar için gebelik sırasında alınması önerilen toplam kilo: en fazla 7 kilogram şeklindedir.

GEBELİKTE KARINDA SERTLEŞME

HAMİLELİKTE KARINDA SERTLİK VE KASILMALAR

GEBELİKTE KARINDA SERTLEŞME VE KASILMA
Karında sertleşme ve kasılma benzeri şikayetler hamileliğin son aylarında sıklıkla rastlanan şikayetlerdir. Anne adayı bazen karnının “taş gibi” sertleştiğini ifade eder, bazen daha hafif olabilir. Bunlara kasık ağrısı da eşlik edebilir. Özellikle 6. aydan sonra doğuma kadar olan dönemde anne adayı karnında zaman zaman sertleşme hissedebilir, ellediğinde karnının tahta gibi sertleştiğini hissedebilir. Bu durumun nadiren olması sakıncalı değildir ancak gün içerisinde sık sık tekrarlaması erken doğum belirtisi olabilir. Bu nedenle karında gün içerisinde sık sık sertleşme varlığında mutlaka doktora başvurulması gerekir. Kasılmalar nadir osla bile bunlara eşlik eden lekelenme, kanama, su gelmesi, bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, göz kararması, ishal, idrar yaparken yanma, ateş gibi şikayetler varsa yine de mutlaka acilen doktora başvurulması gerekir.

Doktor muayenesinde elle muayene ve gerekirse NST aleti ile yapılan kontraksiyon (kasılma) ölçümünde bu kasılmaların gerçek bir erken doğum kasılması mı yoksa yalancı doğum sancıları mı olduğu anlaşılır.